Rekreační středisko ROH dolu 9. květen, n. p., Stonava na Horní Bečvě

Vydavatel: Nakladatelstvo PRAVDA, Bratislava

Foto: Rudolf Címala