Velké Karlovice " U kostela"

Vydavatel: Nákl. OKČT Vsetín

Tisk: Obch. Valouch a Vašut

Foto: Ph. Mr. K. Puszkailier