Lovecký zámeček, Údolní nádrž Šance, Horský hotel Sůkenická

Vydavatel: Vydavatelství Presfoto Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Vladimír Birgus