Panorama hor s Radhoště

Vydavatel: Nákladem Matice Radhoštské ve Frenštátě p. R.