Turistům na Gruni

Vydavatel: J. Š. P.

Tisk: Alois Rolný, hoteliér, Staré Hamry čís. 254 - Bílý Kříž

Ty, jenž jsi přišel z doliny tož od Hamerské dědiny buď zdráv,se potěš pohledem na Grúň náš šumný jediný.