Jablunkovské údolí z Kozubové 976 m

Vydavatel: Klub čsl. turistů, odbor Jablunkov

La vallée de Jablunkov de Kozubová 976 m