PRAŠIVÁ

Vydavatel: ARS

Hrabě Jiří z Oppersdorfu napaden zuřivým jelenem v r. 1640 na hoře Prašivé. Poutní kostelíček sv.Antonína na hoře Prašivé ve výši 700 m. Zázračný obraz sv. Antonína Paduánského v oltáři na Prašivé