MORAVSKOSLEZSKÉ BEZKYDY - Pustevny na Radhošti, v pozadí Lysá Hora

Vydavatel: Nákl. J. Krejčí, Pustevně

Tisk: FOTOTYPIA