Lysá hora - Partie

Vydavatel: Nákladem KČT, župa Pobeskydská

Tisk: FOTOTYPIA VYŠKOV