LISTOPAD. Údolí směrem od Štramberka. V pozadí Radhošť

Vydavatel: Nákladem vlastním

Foto: Dle originálu u malíře J.K. Lauterbacha