ÚDOLNÍ PŘEHRADA NA BYSTŘIČCE

Vydavatel: Nákl. St. Mahel, papírnictví, Valašské Meziříčí

Tisk: JKO - Prague ll.