Pozdrav z útulny odboru klubu českých turistů na Ondřejníku

Vydavatel: Nákladem odboru klubu českých turistů

Tisk: Birgusa a Riedla v Přívoze