Pozdrav ze Vsetína

Foto: DAN AIR picture s. r. o., Jandásková 16, 621 00 Brno