KOPŘIVNICE - Lašské muzeum

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: Vl. Kačer