KOPŘIVNICE

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: R. Janda

Místo automobilového průmyslu – závod Tatra – a rodiště E. Zátopka.