VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: J. Ouhleda

Monumentální farní kostel, stojící v severní části historického jádra nad ohbím řeky Bečvy, se nedochoval ve své původní podobě patrně pozdně gotická stavba vybudována na starších základech byla několikrát, zvláště v 18. století. značně přestavěna