VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - KRÁSNO NAD BEČVOU

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: J. Ouhleda

Historicky mladší městys Krásno nad Bečvou vyrůstal v těsném sousedství Valašského Meziříčí. Postupem času, zvláště po zrušení městských hradeb, se obě místa rozrostla tak, že téměř splynula a vytvořila územní i administrativ­ní celek.