VELKÉ KARLOVICE na Valašsku - Údolí Jezerné.

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: J. Toman