TĚŠÍNSKÉ BESKYDY

Vydavatel: ORBIS

Tisk: Foto. F. Boháč

Salaš na Kozubové