VELKÉ KARLOVICE na Valašsku - Památný starovalašský kostelík P. Marie Sněžné z roku 1754, v pozadí zotavovna n. p. Tatra.

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: F. Zámorský