MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY - Kunčice pod Ondřejníkem - Zotavovna a pionýrský tábor VŽKG

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: I. Jelínek