ŠTRAMBERK

Vydavatel: ORBIS

Tisk: Foto. R. Janda

Historické jádro města na jižním svahu Zámeckého vrchu s proslulou štramberskou Trúbou – pozůstatkem hradu z 1.poloviny 4. století a s farním kostelem na náměstí vystavěným v letech 1721–1723