MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY - Kunčice pod Ondřejníkem - Podkarpatoruský kostelík

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: V. Kačer