PRALES MIONŠI

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Jan Ságl

Jedlobukový prales na vrcholu Velká Polana (893 m) v Lysohorské hornatině Moravskoslezských Beskyd je od roku 1954 chráněn jako přírodní rezervace o ploše 169,7 ha.