Komorní Lhotka - restaurace Godula, Morávka - restaurace hotelu Morávka, Restaurace Partyzán

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Vladimír Birgus