Říčka Morávka, Prodejna Jednoty, Pomník partyzánů, Rekreační středisko OKR

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Miroslav Pokorný