MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: J. Čech a V. Kačer

Údolí řeky Morávky, Pražmo – v pozadí Lysá hora 1325 m, Hotel „Travný” v Pražmě, Rekreační středisko VŽKG u přehrady na Morávce, Jezero nad přehradou