VELKÉ KARLOVICE

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Ondřej Kavan

Rekreační obec pod pásmem Javorníků v údolí Vsetínské Bečvy. Návštěvníkům zde slouží hotel Razula