TŘINEC

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: J. Hladka

Sídliště na Terase Nemocnice Železárny Sídliště na Terase