VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: J. Ságl

Chalupa příštípkáře z Horní Bečvy