Údolí říčky Morávky na horizontu Travný (1203 m), Celkový pohled na obec, Obytné budovy dříve a dnes, Chata na Krásné

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: EXPRINT Č. Kostelec

Foto: Viktor Kolář