Rekreační středisko k. p. Vítkovice, železárny a strojírny Kl. Gottwalda

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Červený Kostelec