VELKÉ KARLOVICE - Zotavovna ROH Tatry Kopřivnice

Vydavatel: Nakladelství PRESSFOTO Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: J. M. Hladký