VSETÍN

Vydavatel: Panorama PRAHA

Tisk: Severografia Velký Šenov

Foto: Z. Hartinger

Celkový pohled, Sídliště Rokytnice, Luh – nákupní středisko, Sídliště Sychrov, Zámek