TĚŠÍNSKÉ BESKYDY

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: J. Bachorek, R. Peřina

prales Mionši Turistická chata SALAJKA –828 m – Horní Lomná Hotel TETŘEV 1068 m – Velký Polom Hotel Tetřev – interiér restaurace