BESKYDY - OSTRAVICE

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: GRAFIATISK, Děčín

Foto: F. Krasl, M. Polášek

rekreační obec v údolí řeky Ostravice pod Lysou horou (1323 m)