PRALES MIONŠI

Vydavatel: Nakladelství PRESSFOTO Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: J. Ságl

Jedlobukový prales na vrcholu Velká Polana (893m) v Lysohorské hornatině Moravskoslezských Beskyd je od roku 1954 chráněn jako přírodní rezervace o ploše 169,7 ha.