VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Vydavatel: ORBIS

Foto: S. Křejčíř

Stalingradské náměstí, historický střed města většinou s přestavěnými starými renesančními a barokními měšťanskými domy, žerotínským zámkem (dnes Osvětový dům) z poloviny 16. století v přestavbě z poloviny 18. stol barokním sloupem Immaculaty z r. 1670. Původní gotický farní kostel v blízkosti náměstí byl přestavěn několikrát v průběhu 16.-.18.. stol.