TĚŠÍNSKÉ BESKYDY

Vydavatel: ORBIS

Foto: J. Zapletal

DOLNÍ LOMNÁ – rekreační středisko Pionýrský tábor Velkodolu Čs. armády